Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

(03/11/2565)