ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมเข้าจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ในงานจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563