พช.อำนาจเจริญ ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่นำทีมบุคลากรออกหน่วยบริการประชาชน

พช.อำนาจเจริญ ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่นำทีมบุคลากรออกหน่วยบริการประชาชน
21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนมัธยมแมด หมู่ที่ 9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการและใช้บริการภาครัฐ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การออกหน่วยบริการของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ การมอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และการจัดนิทรรศการ/การให้บริการของส่วนราชการ
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ ซึ่งนำโดยนายนายชาติชายชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงาน รวมถึงกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
******************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)