จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565 โดยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. แผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สรุปลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. แผนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนมิถุนายน 2565
6. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี 2565
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
***********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)