พช.อำนาจเจริญ ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสร้างความเข้าใจการจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ในการนี้ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางศุภิสรา แสงบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น​ 3​ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
***********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)