พช.อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก้าวสู่ 60 ปี

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก้าวสู่ 60 ปี ณ วัดอัมพวัน บ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และภาคีการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30 การร่วมขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การทำความสะอาดบริเวณวัด และการปลูกต้นไม้

โอกาสนี้ ได้มีการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาคัดเลือกนางพิศมัย ศิริคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.อำนาจเจริญ
#สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
*********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)