ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล ตามรอยพระบาทจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.จังหวัด) ประจำเดือนกันยายน 2561