ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562