ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญและบันทึกข้อตกลงจับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)