พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562

11 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ อันนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอำนาจเจริญด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)