พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อำเภอเมือง

10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาเจริญ มอบหมายให้นายธนบูลย์  กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ นิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ อำเภอเมือง โดยมีนางอโนชา  แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)