พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับอำเภอ

วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอำเภอปทุมราชวงศา รวมถึงสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศของอำเภอ ได้แก่
– การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint
– การตั้ง Computer Name และ Workgroup
– การติดตั้งระบบ OA
– การใช้งานเว็บไซต์ สพอ. และการใช้งานสารสนเทศอื่นๆ
โดยมีว่าที่ร้อยตรีไวพจน์ โกมลวัฒน์ พัฒนาการอำเภอปทุมราชวงศา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรายงานข้อมูลฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมราชวงศา

(Visited 1 times, 1 visits today)