พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ

<<อำนาจเจริญ>>
วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)