พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดบ้านนาอุดม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม และทีมงานให้การต้อนรับ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง “เต๋า ภูศิลป์” เจ้าของบทเพลง “ก้อนขี้ฟ้า” และ “อ้อมกอดเขมราฐ” การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งมีนางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)