พัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

<<อำนาจเจริญ>>
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการ เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

(Visited 1 times, 1 visits today)