พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาสะอาด (ชนเผ่าภูไท) ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาสะอาด (ชนเผ่าภูไท) ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเสนางคนิคม และทีมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)