อำนาจเจริญจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561

วันนี้ (9 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายทศพร กัลยาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนัท ชายทวีป หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีชุมนุมครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)