สพจ.อำนาจเจริญ จัดประชุมโครงการท่องเที่ยวชุมชน

วันนี้ (4 ก.พ 61) เวลา 10.00 น. นายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)